KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Hoe bereik je cliënten met een complexe problematiek? Hoe spreek je hen aan op hun gedrag? Welke morele keuzes maak je daarbij? En welke vaardigheden hebben professionals daarvoor nodig? Dit zijn enkele vragen waar het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) zich op richt. Kernthema’s van ons onderzoek zijn cliënten met een complexe problematiek,  outreachend werken en morele oordeelsvorming.

Complexe problematiek
Cliënten met een complexe problematiek zijn kwetsbare mensen die op verschillende vlakken ernstige problemen hebben. Ze hebben bijvoorbeeld geen werk, een slechte huisvesting, schulden en/of problemen met gezondheid, relaties en opvoeding. De maatschappelijke dienstverlening weet deze mensen tot nu toe moeilijk te bereiken. Ze vragen vaak zelf niet om hulp en het aanbod is onvoldoende op hen afgestemd.

Outreachend werken
Juist deze voor deze groep van cliënten is outreachend werken (ook wel ‘bemoeizorg’ genoemd) van belang. Dit betekent dat hulpverleners niet wachten op de vraag van de cliënt, maar zelf op de cliënten afstappen. Dit doen ze desnoods ongevraagd en hun hulp is niet altijd vrijblijvend. Het doel is om mensen te bereiken die anders buiten beeld zouden blijven. En om mensen te motiveren om hun levenswijze te veranderen. Ook omdat de maatschappij daarom vraagt.

Morele oordeelsvorming
Wie achter de voordeur kijkt, loopt tegen morele dilemma’s aan. Want als je mensen aanspreekt op hun gedrag, moet je ook weten welk gedrag dan wel wenselijk is. Welke waarden en normen dienen daarbij als maatstaf? En in wiens belang handel je? Op deze vragen is geen pasklaar antwoord. Maar we kunnen professionals wel helpen om hun oordelen zorgvuldig af te wegen. En om hier binnen hun organisaties de juiste voorwaarden voor te scheppen.

Gezamenlijk initiatief

Dit lectoraat is een gezamenlijk initiatief van de Hogeschool Utrecht, het Oranje Fonds en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).

 

meer informatie