KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

NVMWHet lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienst-verlening wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). De NVMW is de beroepsvereniging voor professionals die werken in maatschappelijke organisaties.

De NVMW

  • is de vertegenwoordiger van het maatschappelijk werk in contacten met de overheid, het onderwijs, de zorginstellingen, de wetenschap en andere beroepsverenigingen;
  • waarborgt via de Beroepscode, het Beroepsprofiel en het Tuchtrecht de kwaliteit van het maatschappelijk werk;
  • stimuleert de beroepsinhoudelijke ontwikkeling;
  • behartigt beroepsinhoudelijke belangen;
  • werkt aan professionalisering en positionering van het maatschappelijk werk.

Samenwerking
De NVMW werkt samen met vele opleidings- en kennisinstituten, branche-organisaties en beroepsverenigingen. Een van die samenwerkingspartners is het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Met haar onderzoek levert het lectoraat een bijdrage aan de beroepsinhoudelijke ontwikkeling en de professionalisering en positionering van het maatschappelijk werk.

Kijk voor meer informatie op www.nvmw.nl.

 

 

meer informatie