KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Oranje Fonds

Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Het Fonds richt zich op organisaties in Nederland en het Caribische deel van het koninkrijk. Doel van het fonds is om de betrokkenheid in de samenleving te bevorderen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo'n 1.500 projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Het gaat om uiteenlopende projecten zoals kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren, of taalprogramma's. Daarnaast wil het fonds: 

  • ontwikkeling en vernieuwing op het sociale werkterrein mogelijk maken;
  • uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen;
  • voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat organisaties niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen kunnen uitwisselen en zich vaardigheden kunnen eigenmaken. De samenwerking met het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening sluit daar uitstekend op aan.

Kijk voor meer informatie op www.oranjefonds.nl.
 

Meer informatie